top of page

Acerca de

PancartaPEC_01.jpg

Asóciate

Asociarse a Cuidem Cabanyal-Canyamelar

Si te identificas con nuestros valores, misión y visión y quieres formar parte de este proyecto, estás invitad@ a inscribirte!!!

En seleccionar aquest camp signe la meua sol·licitud d'associar-me a Cuidem Cabanyal-Canyamelar i subscric els seus principis. Així mateix, confirme que totes les dades que he proporcionat són certes i que vull rebre els seus emails.


Al seleccionar este campo firmo mi solicitud de asociarme a Cuidem Cabanyal-Canyamelar y suscribo sus principios. Asimismo, confirmo que todos los datos que he proporcionado son ciertos y que quiero recibir sus correos.

La seua adreça de correu electrònic i la informació que ens facilite i ens haja facilitat, són tractades per AAVV CUIDEM CABANYAL CANYAMELAR, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i mantenir els contactes i relacions que es produïsquen com a conseqüència de la relació que manté amb nosaltres. La base jurídica que legitima aquest tractament, serà el seu consentiment, l'interés legítim o la necessitat per a gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seues dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres. Per a més informació sobre aquest tema, o per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, pot enviar un correu electrònic a info@cuidemcabanyalcanyamelar.org. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals,podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

¡Gracias por unirte!
Síguenos también en nuestras redes sociales
bottom of page