top of page
  • admin

L’Ajuntament de València ignora al Síndic de Greuges i deixa sense resposta les al·legacions al PEC


L’associació veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar ha rebut recentment una comunicació de l’Oficina del Síndic de Greuges de la CV on es constata la negativa de l’Ajuntament de València a acceptar les recomanacions d’aquest òrgan institucional de donar resposta a les al·legacions veïnals elaborades participativament que presentaren vora un miler de veïns i veïnes de barri en els dos períodes d’exposició pública del Pla Especial del Cabanyal (PEC).


València, 24 de novembre de 2022.- Estimant les queixes formulades el febrer de 2021 per Cuidem Cabanyal-Canyamelar, el Síndic va emetre fa un mes i mig una resolució dirigida a l’Ajuntament de València en la que li demanava que donara resposta “expressa i motivada” a les al·legacions col·lectives al Pla Especial del Cabanyal (PEC) presentades el 2019 i 2020 per centenars de veïns i veïnes del barri. En la seua última comunicació després de la resolució, el Síndic constata que l’Ajuntament ha fet cas omís i que l’expedient formarà part del seu informe anual a les Corts Valencianes.


Cuidem Cabanyal-Canyamelar considera molt greu aquesta “sordesa municipal” que arriba a dimensions lamentables: “L’Ajuntament continua com si sentira ploure: no sols ignora la participació en forma de repetides al·legacions raonades al pla urbanístic de centenars de veïns i veïnes del barri i les aportacions d’associacions com la nostra, crítiques amb l’obsoleta idea d’urbanisme desplegada a la planificació, sinó que a més es permet menysprear les indicacions d’òrgans institucionals com és l’Oficina del Síndic de Greuges de la CV, i també la Demarcación de Costas del Miniserio de Transición Ecológica, que va rebutjar la construcción de l’hotel de 15 plantes al costat de passeig marítim contemplat al PEC. Això ens porta a preguntar-nos els interessos de quins poderosos grups de pressió deu estar servint l’Ajuntament”. De fet, l’única resposta rebuda pels veïns que han al·legat ha estat una carta anunciant l’obertura d’un nou període d’exposició pública de les modificacions introduïdes després de l’informe de la Conselleria de Cultura.


En la seua resolució, el Síndic recomana a l’Ajuntament de València que “extreme les actuacions perquè els procediments d'informació pública siguen tramitats i resolts en un termini raonable, i oferisca a les persones que hi participen una resposta expressa i raonada”, i també que “done una resposta expressa i motivada a les al·legacions presentades en el procés d'informació pública convocat, i notifique la resposta que s'adopte”.


Les dues queixes que encapçalen l’escrit presentat per Cuidem al Síndic denuncien tant les greus deficiències de l’obligatori procés de participació veïnal previ a la redacció de la primera versió del pla, com la manca de resposta de l’Ajuntament de València a les al·legacions presentades per vora 1200 veïns i veïnes a l’abril de 2019 durant la primera exposició pública del PEC, i per més de 400 durant el segon període d’exposició al juny de 2020, més curt i que es va obrir durant la vigència encara del passat Estat d’Alarma. Cuidem denuncia que al juny de 2020 com a “resposta” a les primeres al·legacions els al·legants no van rebre cap resposta motivada, formal i particular com obliga la llei, sinó només una carta de l’Ajuntament simplement anunciant-los l'obertura del segon període d’exposició pública (en molts casos quan el termini estava a punt d’acabar).


Cuidem Cabanyal-Canyamelar porta prop de 5 anys promovent la participació veïnal crítica i constructiva respecte a la planificació urbanística que prepara el Consistori per la barri marítim. El 2018 amb l’ajuda de la cooperativa de mediació, recerca i advocacia El Rogle, va elaborar participativament 14 al·legacions des d’un angle social, inclusiu i ecològic (a més de l’urbanístic) al PEC que van ser presentades per vora 1000 persones. L’Ajuntament no va contestar ni incorporar cap d’elles a la reformulació del pla que va eixir una altra vegada a exposició pública el 2020, ocasió en la que Cuidem i el Rogle van elaborar unes noves al·legacions recolzades per centenars de veïns, que de nou van ser ignorades indegudament pels planificadors urbanístics, segons ha confirmat recentment el Síndic de Greuges.


Més recentment, al mes d’abril d’enguany, Cuidem presentà el manifest “Per un urbanisme que cuide el Cabanyal”, recolzat per noms del món de la universitat, la cultura, i els moviments socials, com ara Fernando Gaja, Albert Moncusí, Antonio Montiel, Anacleto Ferrer, Julio Huerta, Josepa Cucó, Carmel Gradolí, Joan Olmos, la Fundació Horta-Sud, Acció Ecologista Agró o Plataforma x Russafa.


El manifest fa una crida a repensar en profunditat el PEC i per això proposa l’aprovació parcial del PEC, en concret, de la part la part que protegeix el nucli del barri definit com a Bé d’Interés Cultural (BIC), que per a la resta del PEC es reprenga el procés participatiu avortat amb l’aprovació provisional del pla urbanístic, i es tinguen en compte els milers d’al·legacions ciutadanes raonades, baix el principi que tot el barri siga considerat una unitat cultural i històrica compacta.


Aquestes propostes tampoc van rebre cap tipus de resposta per part del responsables municipals.


Cuidem insisteix en demanar que l’Ajuntament no “venga” a la indústria turística la façana marítima del barri i es faça càrrec del cost del pla urbanístic com a forma de saldar el “deute històric” que té amb el barri del Cabanyal per dècades de polítiques de destrucció i abandonament.


Cuidem continua considerant com a línies roges del tot inacceptables alguns dels projectes continguts al PEC. En concret, la demolició dels Blocs de Portuaris sense abans haver garantit el dret a l’habitatge a totes les persones que viuen allà (i no sols als propietaris), la destrucció dels horts comunitaris adjacents (Cabanyal-Horta) en la seua forma actual per a construir edificis, la construcció d’un hotel i centre comercial de 15 plantes a l’actual solar d’Eugenia Vinyes, i la manca de límits eficaços contra la proliferació de l’habitatge turístic que està expulsant del barri el veïnat més vulnerable.


Associació Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar

www.cuidemcabanyalcanyamelar.org

info@cuidemcabanyalcanyamelar.org

@CuidemCC (twitter)


0 comentarios
bottom of page